แผนดำเนินการประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ 2566
28 ตุลาคม 2565

19


เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
26 เมษายน 2565

13


เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
4 เมษายน 2565

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564
13 พฤศจิกายน 2563

15


เอกสารแนบ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
13 พฤศจิกายน 2563

21


เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
12 ตุลาคม 2563

13


เอกสารแนบ
แผนชุมชนที่ 1 ปี 2564
12 ตุลาคม 2563

12


เอกสารแนบ
แผนชุมชนที่ 2 ปี 2564
12 ตุลาคม 2563

12


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 พฤศจิกายน 2561

14


 ด้วยเทศบาลตำบลท่านา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
22 พฤศจิกายน 2561

9


เอกสารแนบ