แหล่งท่องเที่ยว
"ถนนคนเดินบ้านปากถัก เมืองเหมืองเก่า"

"ถนนคนเดินบ้านปากถัก เมืองเหมืองเก่า"

62

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
“บ้านปากถัก” เมืองในหมอก Kapong PhangNga

“บ้านปากถัก” เมืองในหมอก Kapong PhangNga

29

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วัดอินทภูมิ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า“วัดปากถัก"

วัดอินทภูมิ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า“วัดปากถัก"

39

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
"ชุมชนบ้านปากถัก"

"ชุมชนบ้านปากถัก"

35

18 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
น้ำพุร้อนปลายพู่

น้ำพุร้อนปลายพู่

92

25 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วัดอินทภูมิ (วัดปากถัก)

วัดอินทภูมิ (วัดปากถัก)

122

11 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ถนนคนเดินบ้านปากถัก เมือง เหมืองเก่า

ถนนคนเดินบ้านปากถัก เมือง เหมืองเก่า

35

5 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อเซ่งหลวงพ่อเซ่ง

หลวงพ่อเซ่งหลวงพ่อเซ่ง

868

18 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ม่านหมอกยามเช้า

ม่านหมอกยามเช้า

18

18 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ตลาดนัดเทศบาลตำบลท่านา

ตลาดนัดเทศบาลตำบลท่านา

54

18 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...