ภาพกิจกรรม
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่านา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่านา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

30

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบจ.พังงาพบประชาชน ครั้งที่ ๓

โครงการ อบจ.พังงาพบประชาชน ครั้งที่ ๓

30

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้เข้าประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

นายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้เข้าประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

34

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการฉีดรดน้ำสนามหญ้า บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกะปงพิทยาคม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการฉีดรดน้ำสนามหญ้า บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกะปงพิทยาคม

28

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่านา นำรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดล้างถนนบริเวณตลาดปากถัก บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกะปง และรดน้ำต้นไม้โดยรอบในเขตเทศบาลตำบลท่านา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่านา นำรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดล้างถนนบริเวณตลาดปากถัก บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกะปง และรดน้ำต้นไม้โดยรอบในเขตเทศบาลตำบลท่านา

26

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

39

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

39

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีต้อนรับสมณศักดิ์-พัดยศ พระปลัดวัลลภ ปริปุณโณ เจ้าอาวาสอินทภูมิ ในโอกาสได้รับรับสัญญาบัตรพัดยศ

พิธีต้อนรับสมณศักดิ์-พัดยศ พระปลัดวัลลภ ปริปุณโณ เจ้าอาวาสอินทภูมิ ในโอกาสได้รับรับสัญญาบัตรพัดยศ

28

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"

"ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"

26

5 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"เหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลตำบลท่านา"

"เหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลตำบลท่านา"

34

4 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"ประชุมโครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank) "

"ประชุมโครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank) "

16

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"ดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ณ บริเวณตู้เอทีเอ็ม (ตลาดปากถัก) "

"ดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ณ บริเวณตู้เอทีเอ็ม (ตลาดปากถัก) "

13

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ "

"โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ "

15

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา"

"ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา"

14

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"พิธีเปิดถนนคนเดินบ้านปักถักเมืองเหมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ "

"พิธีเปิดถนนคนเดินบ้านปักถักเมืองเหมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ "

12

20 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"การประชุมการดำเนินงาน ITAS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

"การประชุมการดำเนินงาน ITAS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

13

18 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตและ"

"นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตและ"

9

18 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ "

"ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ "

8

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"เทศบาลตำบลท่านา จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิ"

"เทศบาลตำบลท่านา จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิ"

6

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"รถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลท่านา ออกฉีดล้างคราบน้ำมัน "

"รถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลท่านา ออกฉีดล้างคราบน้ำมัน "

8

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...