ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่านา

189 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

โทรศัพท์ : 076-499694 โทรสาร : 076-499694

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@thanacity.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.ท่านา