เทศบาลตำบลท่านา

เทศบาลตำบลท่านา

189 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
โทรศัพท์ : 076-499694 โทรสาร : 076-499694
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@thanacity.go.th