ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟระย้าพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งอาคารเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2567

14