ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
2 พฤษภาคม 2566

28


 ประกาศคณะกรรมการเทศบาลตำบลท่านา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
ตำแหน่ง ผู้ ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งอยู่ในรายละเอียดในลิ้งค์ที่แนบท้ายประกาศ)
สมัครด้วยตนเองได้ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๔๙๙ ๖๙๔