เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย , แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566
31 มีนาคม 2566

4


เอกสารแนบ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566
30 มีนาคม 2566

3


เอกสารแนบ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566
8 กุมภาพันธ์ 2566

2


เอกสารแนบ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566
13 มกราคม 2566

2


เอกสารแนบ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566
10 มกราคม 2566

3


เอกสารแนบ
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
15 ธันวาคม 2565

4


เอกสารแนบ