แผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุและแผนใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำนักปลัด)
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 พฤศจิกายน 2565

12


 แผนจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2564
12 ตุลาคม 2563

24


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563
8 ตุลาคม 2562

8


เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560
15 มิถุนายน 2561

8


เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561
15 มิถุนายน 2561

9


เอกสารแนบ