ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
26 พฤศจิกายน 2564

4


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสถานที่ท่าลอยกระทง
16 พฤศจิกายน 2564

7


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ลอยกระทง
16 พฤศจิกายน 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณท่าลอยกระทง
16 พฤศจิกายน 2564

5


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำท่าลอยกระทง
16 พฤศจิกายน 2564

6


เอกสารแนบ