รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
20 เมษายน 2566

3


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
30 ตุลาคม 2565

3


เอกสารแนบ