ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
2 พฤษภาคม 2566

15


 ประกาศคณะกรรมการเทศบาลตำบลท่านา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
ตำแหน่ง ผู้ ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งอยู่ในรายละเอียดในลิ้งค์ที่แนบท้ายประกาศ)
สมัครด้วยตนเองได้ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๔๙๙ ๖๙๔
 
รับสมัครบุคคลเพื่่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564
2 กรกฎาคม 2564

21


เทศบาลตำบลท่านา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด ที่ทำการเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 076499694 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่านา

เอกสารแนบ