รายงานการคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 เมษายน 2566

3


เอกสารแนบ
รายงบการเงินประจำปีงบประมารณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
15 กุมภาพันธ์ 2566

12


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มกราคม 2566

9


เอกสารแนบ
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2565

15


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 - 4
30 พฤศจิกายน 2565

5


เอกสารแนบ
รายงานการรับจ่ายเงินปีงบประมาณ 2565
12 ตุลาคม 2565

7


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
10 ตุลาคม 2565

8


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
19 สิงหาคม 2565

8


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565
12 พฤษภาคม 2565

5


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
28 เมษายน 2565

7


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 - 4
25 เมษายน 2565

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2564

10


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน กองประปา ประจำปี 2565
11 ตุลาคม 2564

12


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี2564
2 เมษายน 2564

14


เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีงบ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสตง
19 มีนาคม 2564

14


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี2564
12 มกราคม 2564

9


เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
14 พฤศจิกายน 2556

22


เอกสารแนบ