ภาพกิจกรรม
พิธีต้อนรับสมณศักดิ์-พัดยศ พระปลัดวัลลภ ปริปุณโณ เจ้าอาวาสอินทภูมิ ในโอกาสได้รับรับสัญญาบัตรพัดยศ
28
8 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุโบสถวัดอินทภูมิ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต้อนรับสมณศักดิ์-พัดยศ พระปลัดวัลลภ ปริปุณโณ เจ้าอาวาสอินทภูมิ ในโอกาสได้รับรับสัญญาบัตรพัดยศ โดยมี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดโฆสิตราม นำคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ เข้าประกอบพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธีเริ่มด้วย การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์อาราธนาศีล จากนั้นพระครูสัญญาบัตรเข้าถวายสักการะ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นผู้อ่านพระราชองค์การฯ ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพัดยศนั้น มีพัฒนาการจากพัดใบตาลอย่างเดียวกับตาลปัตร แต่พัดยศมีความวิจิตรงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากตาลปัตรธรรมดาทั่วๆ ไป เนื่องจากเป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา ต่อมา จึงกลายเป็นพัดที่พระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์ เพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆ ตามแต่ลำดับชั้นสมณศักดิ์