ภาพกิจกรรม
"เหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลตำบลท่านา"
34
4 กุมภาพันธ์ 2567

     วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๕๓ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่านา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากยนางสุภาวดี แถมใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านา เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณใกล้ๆบ้านโก้เขียว รับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จึงประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกตรวจสอบพร้อมโมบายดับเพลิงหนึ่งคัน ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ว่าง มีบุคคลนำถุงขยะ (ถุงดำ) ไปทิ้งไว้บริเวณนั้นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการดับไฟไม่ให้ลุกลามไปที่อื่น เพื่อความปลอดภัยของบ้านเรือนและประชาชนในบริเวณนั้น จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลท่านา จึงขอความร่วมมือมายังท่านเจ้าของอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ โปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัยด้วย **งดทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ** โดยการทิ้งขยะในที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๑(๒) มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓) "การเผาในที่โล่งมีโทษทางกฎหมาย" การเผาหญ้าหรือขยะ แม้จะเผาในที่ของตนเอง แต่ทำให้เกิดกลิ่น ควัน เขม่า ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น เจ้าพนักงานในท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามให้หยุดเผา และห้ามมิให้มีการเผาอีกต่อไป หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง และมาตรา ๗๔ แห่ง พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) ในส่วนของเทศบาลตำบลท่านา ได้สั่งเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่เวรยามเพื่อรับแจ้งเหตุตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖-๔๙๙-๗๑๘