ภาพกิจกรรม
"ดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ณ บริเวณตู้เอทีเอ็ม (ตลาดปากถัก) "
13
1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ณ บริเวณตู้เอทีเอ็ม (ตลาดปากถัก) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม เป็นหนึ่งจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลท่านา ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางเทศบาลจึงกำหนดให้เป็นพื้นที่แรกในการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่านา