ภาพกิจกรรม
"ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา"
14
23 มกราคม 2567

     วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา