ภาพกิจกรรม
"พิธีเปิดถนนคนเดินบ้านปักถักเมืองเหมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ "
12
20 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรพงษ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา เข้าร่วมพิธีเปิดถนนคนเดินบ้านปักถักเมืองเหมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดย มีนายธนาธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุรพงษ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการถนนคนเดิน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ ถนนคนเดิน “บ้านปากถัก เมืองเหมืองเก่า” ในปีนี้เกิดจากความร่วมมือ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลท่านา คณะกรรมการชุมชนและท้องถิ่น นำเสนอสินค้าเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอกะปง ท่ามกลางบ้านเรือนแบบโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางกว่า ๕๐๐ เมตรสุดคลาสสิค ช้อป ชิม ชิล กับบรรยากาศ และจุดถ่ายภาพ จุดเช็คอิน พร้อมร้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยในพิธีเปิดมีการแสดงพื้นถิ่นของเยาวชนและประชาชน วัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอกะปง รวมทั้งเพิ่มมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในพื้นที่จังหวัดพังงาได้มีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเดินทางเข้าท่องเที่ยวในอำเภอกะปงมากยิ่งขึ้น “ถนนคนเดินปากถัก เมืองเหมืองเก่า” มีร้านผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น จำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นถิ่น อาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้ นอกจากนี้ยังมีเวทีกิจกรรมการแสดงพื้นถิ่นของเด็กนักเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมบนเวทีที่เป็นสีสันอย่างต่อเนื่องทุกเย็นวันเสาร์